Reklamační řád

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě výskytu vady na zboží, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší.  V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

  • Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud je věc prodávaná za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.

 

PODMÍNKY ZÁRUKY

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

REKLAMACE ZBOŽÍ

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti daňovému dokladu vráceno také poštovné. Poštovné vám bude vráceno ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2018

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení (Word):  Formulář odstoupení od smlouvy 

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení (PDF): Formulář odstoupení od smlouvy

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení (Word): Formulář reklamace Trenkoshop

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení (PDF): Formulář reklamace Trenkoshop